Rechtsgebieden

- Personen- en familierecht
(echtscheiding, omgang en gezag)

- Jeugdrecht
(ondertoezichtstelling ots, machtiging uithuisplaatsing muhp) 

- Strafrecht en strafprocesrecht
(misdrijven, overtredingen, 
bestuurlijke boetes)

- Wet werk en bijstand / participatiewet

 

Het recht is echter veelzijdig en kent vele facetten. Er bestaat dan ook een groot aantal rechtsgebieden en de bovenstaande opsomming is niet limitatief. Indien u twijfelt of advocatenkantoor Hau een zaak op grond van haar specialisme kan behandelen, kunt u vrijblijvend contact opnemen.